I en verden full av teknologi og rivende utvikling, er fokuset på den menneskelige faktor svært viktig å jobbe strategisk med

Kulturbygging og

KOMMUNIKASJON

RELASJONSLEDELSE

målstyrt ledelse

 

ENDRING,

NÅ IGJEN?

REKRUTTERING

kobling av mennesker

Fra INSPIRASJON til

implementering

BESTE PRAKSIS I SALG!

Veiledning

styrkesamtaler for ledere og enkeltpersoner

Samlinger workshop

 FOREDRAG fagdager

 

UNGDOM OG FORELDRE

sosialt engasjement

TA KONTAKT MED OSS
 
RUTH & RAGNA

Adresse: Øvre Torvgate, 2801 Gjøvik

Postadresse: Olaf Kynsveens veg 2, 2816 Gjøvik

Epost:  annemarthe@ruthogragna.no

SE MER